Zemné a výkopové práce

Postaráme sa o vyrovnanie, spevnenie alebo kaskádovanie Vášho pozemku
Vykopeme základy, bazény, jazierka, šachty, úpravíme terén záhrady
Zabezpečíme tiež odvoz nepotrebnej zeminy alebo dovoz stavebných materiálov

Odvoz stavebného odpadu

Odvoz zabezpečujeme prostredníctvom našich kontajnerov
Odvoz uskutočňujeme na základe telefonickej výzvy, alebo v pravidelných termínoch

Denný prenájom kontajnera poskytnutého našou firmou

Poplatok za použitie kontajnera sa účtuje za každý začatý kalendárny deň (cenník na požiadanie)